Východomoravské věty typu "było vdołky"

Název: Východomoravské věty typu "było vdołky"
Variantní název:
  • Восточноморавские предложения типа "było vdołky"
    • Vostočnomoravskije predloženija tipa "było vdołky"
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [105]-112
Rozsah
[105]-112
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.