Musil, Jan

Name variants:

Musil, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 457–473.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan. Jímka 938 z Chrudimi - Hradební ulice : pokus o určení statutu jejího majitele. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 455–489.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 211–228.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281–309.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539–575.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou). Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 423–435.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 657–675.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan. Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 357–383.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 579–593.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan. Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 243–262.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan; Stránská, Petra. Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 205–223.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan; Sedláčková, Michaela; Vepřeková, Jana. Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? : vývoj nemovitosti č. p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 453–501.

Article
Baierl, Petr; Musil, Jan; Netolický, Petr. Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 149–161.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.

Article
Musil, Jan. Zdobená sekera ze Starých Jesenčan (okr. Pardubice). Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 31–50.

Article
Malina, Ondřej; Musil, Jan; Netolický, Petr. Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 855–885.