Navrátilová Machová, Barbora

Name variants:

Navrátilová Machová, Barbora (preferred)
Machová, Barbora
Navrátilová, Barbora
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Book
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Article
Machová, Barbora. Mandrica: poslední albánská obec v Bulharsku. Porta Balkanica. 2011, vol. 3, iss. 1-2, pp. 102–105.

Article
Dejmal, Miroslav; Knápek, Aleš; Machová, Barbora; Prišťáková, Michaela; Těsnohlídek, Jakub; Vágner, Michal. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 185–205.

Article
Fatková, Gabriela; Jakoubková Budilová, Lenka; Navrátilová, Barbora; Zajac, Oliver. Rozhovor s novými členy redakce Porty Balkanicy. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 104–110.

Chapter
Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Šipöczová, Eva. Školní kroniky. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, pp. 199–208.

Article
Machová, Barbora. Slavnosti a lidová víra v Makedonii. Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 27–38.

Chapter
Machová, Barbora. Taje a úskalí terénního výzkumu na Balkáně. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 31–44.

Chapter
Luković, Miloš. Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu. In: Kłodnicki, Zygmunt. , Luković, Miloš. , Slavkovský, Peter. , Stoličná, Rastislava. , Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012, pp. 145–196.

Article
Machová, Barbora. Vzpomínky na maloasijské Bulhary. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 26–39.

Chapter
Machová, Barbora. Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii. In: Studia macedonica II. 2015, pp. 82–90.