Parma, David

Name variants:

Parma, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Nývltová Fišáková, Miriam; Parma, David. Hrátky s kostmi. Astragaly jako doklady her v mladém pravěku. Studia archaeologica Brunensia. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 113–122.

Article
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 113–130.

Article
Parma, David; Fojtík, Pavel. K datování věteřovských keramických souborů na střední Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 99–120.

Article
Parma, David. K problematice zázemí přerovského hradu v mladohradištním období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 177–195.

Article
Chvojka, Ondřej; Parma, David. Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 77–88.

Chapter
Parma, David. Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 123–138.

Article
Parma, David; Holubová, Zuzana; Rybářová, Klára. Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 21–46.