Profantová, Naďa

Name variants:

Profantová, Naďa (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Profantová, Naďa. Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 53–73.

Article
Profantová, Naďa; Stolz, Daniel. Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 165–180.

Article
Profantová, Naďa. Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 302–304.

Article
Profantová, Naďa. Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 27–44.

Article
Hasil, Jan; Profantová, Naďa; Levá, Kateřina. Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 7–42.

Article
Profantová, Naďa. Nové poznatky o vybraných nálezech z Libice nad Cidlinou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, vol. 49, iss. M5, pp. 175–181.

Article
Profantová, Naďa. Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 7–40.

Article
Profantová, Naďa. Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 79–[88].

Chapter
Profantová, Naďa. Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 82–93.

Article
Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1113–1125.