Šefčík, Ondřej

Name variants:

Šefčík, Ondřej (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 44.

Chapter
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Apendix: devanāgarī. In: Šefčík, Ondřej. , Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014, pp. 96–103.

Article
Šefčík, Ondřej. [Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)]. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 103–104.

Chapter
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Bibliografie. In: Šefčík, Ondřej. , Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014, pp. 105.

Article
Šefčík, Ondřej. [Bičan, Aleš. Phonotactics of Czech]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 126–129.

Article
Šefčík, Ondřej. [Bichlmeier, Harald. Studien zu nordostbayerischen Orts- und Flurnamen auf -(n)itz und -(a)tz]. Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 2, pp. 107–108.

Article
Šefčík, Ondřej. [Bičovský, Jan. Stručná mluvnice praindoevropštiny]. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 242–243.

Article
Šefčík, Ondřej. [Bubeník, Vít. A historical syntax of the late middle Indo-Aryan (Apabramśa)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 205–207.

Article
Šefčík, Ondřej. [Derksen, Rick. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon]. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 358–359.

Article
Šefčík, Ondřej. Dodatek k vybrané bibliografii Václava Blažka. Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 2, pp. 59–60.

Chapter
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Fonetika, fonologie, morfonologie. In: Šefčík, Ondřej. , Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014, pp. 7–17.

Article
Šefčík, Ondřej. Fonologie českých anglicismů. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 2, pp. 92–94.

Book
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014

Article
Šefčík, Ondřej. Graphs and oppositions. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 3–10.

Article
Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna. K původu a fungování staročeského supina. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 5–15.

Article
Šefčík, Ondřej. K užití metriky ve fonologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 19–25.

Article
Šefčík, Ondřej. Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 37–45.

Article
Šefčík, Ondřej. [Knipe, David M. Hinduismus: experimenty s posvátnem]. Religio. 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 114–115.

Article
Šefčík, Ondřej. Krčmový na rozlóčenó (památce Marie Krčmové). Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 2, pp. 83–90.

Article
Šefčík, Ondřej; Blažek, Václav. Manfred Mayrhofer (26.9.1926, Linz – 31.10.2011, Wien). Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 243–265.

Article
Šefčík, Ondřej; Čapková, Blanka. Marii Krčmové k narozeninám. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 125–129.

Chapter
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Morfologie. In: Šefčík, Ondřej. , Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014, pp. 18–95.

Article
Šefčík, Ondřej. Náčrt vzorců védského slovesného kořene. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 17–29.

Chapter
Šefčík, Ondřej; Bičanová, Lenka. Obsah. In: Šefčík, Ondřej. , Bičanová, Lenka. Gramatický přehled sanskrtu. 2014, pp. 3.