Šeferisová Loudová, Michaela

Varianty jmen:

Šeferisová Loudová, Michaela (preferováno)
Loudová, Michaela
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond" : ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 5–37.

Článek
Loudová, Michaela. "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, roč. 52, č. F47, s. 15–44.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. "mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" : nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 76–93.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí : ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 2, s. 134–155.

Článek
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela. Editorial. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 3–6.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss : nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. 2017, roč. 66, č. 1, s. 44–59.

Článek
Šeferisová Loudová, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. 97–116.

Kapitola
Šeferisová Loudová, Michaela; Suchánek, Pavel. Zahrada učené moudrosti : malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 463–485.