Šimek, Emanuel

Name variants:

Šimek, Emanuel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 58.

Chapter
Šimek, Emanuel. Archeologie. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, pp. 49–230.

Chapter
Šimek, Emanuel. Conclusion. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 658–688.

Chapter
Šimek, Emanuel. Die letzten Kelten in Mähren : Zusammenfassung. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 520–537.

Chapter
Šimek, Emanuel. Doslov. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 568–593.

Chapter
Šimek, Emanuel. Germáni. In: Šimek, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích : kritická studie. 1934, pp. 72–145.

Chapter
Šimek, Emanuel. Historické osudy Sedličanů a jejich území až do trvalého návratu Chebska k českému státu. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, pp. 269–335.

Chapter
Šimek, Emanuel. Horopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II. 1935, pp. 7–56.

Article
Šimek, Emanuel. Kdy bylo Chebsko připojeno k německé říši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, vol. 3, iss. C1, pp. 9–17.

Chapter
Šimek, Emanuel. Keltové. In: Šimek, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích : kritická studie. 1934, pp. 6–[71].

Chapter
Šimek, Emanuel. Kulturněhistorický obraz Ptolemaiovy velké Germanie. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 19–41.

Chapter
Šimek, Emanuel. Les derniers Celtes en Moravie : résumé. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 538–556.

Chapter
Šimek, Emanuel. Místopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1. 1949, pp. 7–93.

Chapter
Šimek, Emanuel. Náboženské kulty a obřady. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 453–457.

Chapter
Šimek, Emanuel. Národopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II. 1935, pp. 101–206.

Chapter
Šimek, Emanuel. Obchodní trati. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1. 1949, pp. 94–266.

Chapter
Šimek, Emanuel. Oblast přímého vlivu kultury provinciálně-římské. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 42–194.

Chapter
Šimek, Emanuel. Oblast vlastní germánské a keltské kultury. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 195–567.

Chapter
Šimek, Emanuel. Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 29–55.

Chapter
Šimek, Emanuel. Opravy. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 745–748.

Chapter
Šimek, Emanuel. Pohřební obřady. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 458–463.

Book
Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958

Chapter
Šimek, Emanuel. Předmluva. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 17–18.

Chapter
Šimek, Emanuel. Předmluva. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II. 1935, pp. 5.