Šimek, Emanuel

Varianty jmen:

Šimek, Emanuel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 58.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Archeologie. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, s. 49–230.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Conclusion. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 658–688.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Die letzten Kelten in Mähren : Zusammenfassung. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 520–537.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Doslov. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 568–593.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Germáni. In: Šimek, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích : kritická studie. 1934, s. 72–145.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Historické osudy Sedličanů a jejich území až do trvalého návratu Chebska k českému státu. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, s. 269–335.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Horopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II. 1935, s. 7–56.

Článek
Šimek, Emanuel. Kdy bylo Chebsko připojeno k německé říši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, roč. 3, č. C1, s. 9–17.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Keltové. In: Šimek, Emanuel. Keltové a Germáni v našich zemích : kritická studie. 1934, s. 6–71.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Kulturněhistorický obraz Ptolemaiovy velké Germanie. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 19–41.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Les derniers Celtes en Moravie : résumé. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 538–556.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Místopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1. 1949, s. 7–93.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Náboženské kulty a obřady. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 453–457.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Národopis. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II. 1935, s. 101–206.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Obchodní trati. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1. 1949, s. 94–266.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Oblast přímého vlivu kultury provinciálně-římské. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 42–194.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Oblast vlastní germánské a keltské kultury. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 195–567.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 29–55.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Opravy. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 745–748.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Pohřební obřady. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, s. 458–463.

Kniha
Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958

Kapitola
Šimek, Emanuel. Předmluva. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, s. 17–18.

Kapitola
Šimek, Emanuel. Předmluva. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1. 1949, s. 5.