Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu

Název: Obyvatelstvo Moravy v dobách kolem rozhraní letopočtu a v prvních stoletích našeho letopočtu
Variantní název:
  • Население Моравии на рубеже летосчислений и в первые века н. э.
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
  • Die Bevölkerung Mährens um die Zeitwende und in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
  • Population de la Moravie vers le tournant des ères et aux premiers siècles de notre ère
    • Naselenije Moravii na rubeže letosčislenij i v pervyje veka n. è.
Zdrojový dokument: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. Vyd. 1. Brno: Universita v Brně s podporou Ministerstva školství a kultury, 1958, pp. [29]-55
Rozsah
[29]-55
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence