Šimončičová Koóšová, Petra

Name variants:

Šimončičová Koóšová, Petra (preferred)
Koóšová, Petra
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Pivko, Daniel. Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 711–731.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 497–506.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.-15. storočie). Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 523–547.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Pauliny, Pavol; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora; Botek, Andrej; Pivko, Daniel; Murín, Igor. Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 749–773.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 365–377.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Odišiel Človek… : PhDr. Branislav Lesák (8. júla 1965 – 13. mája 2022). Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 795–797.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Kováč, Jozef. Pieskový a Svinský kút : príspevok k zmenám funkcie priestoru a mestskej parcelácie v severozápadnom rohu Prešporka (Bratislavy). Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 419–451.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 157–165.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 7–37.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Sedláčková, Hedvika; Lesák, Branislav; Rohanová, Dana. Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 95–115.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 97–113.