Šimončičová Koóšová, Petra

Varianty jmen:

Šimončičová Koóšová, Petra (preferováno)
Koóšová, Petra
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Pivko, Daniel. Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 711–731.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 497–506.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.-15. storočie). Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 523–547.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Pauliny, Pavol; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora; Botek, Andrej; Pivko, Daniel; Murín, Igor. Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 749–773.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 365–377.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Odišiel Človek… : PhDr. Branislav Lesák (8. júla 1965 – 13. mája 2022). Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 795–797.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Kováč, Jozef. Pieskový a Svinský kút : príspevok k zmenám funkcie priestoru a mestskej parcelácie v severozápadnom rohu Prešporka (Bratislavy). Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 419–451.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 157–165.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Systematický archeologický výskum stredovekého mesta na príklade Bratislavy. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 7–37.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Sedláčková, Hedvika; Lesák, Branislav; Rohanová, Dana. Život na hranici města: príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 95–115.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav. Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 97–113.