Stránský, Zdeněk

Name variants:

Stránský, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Stránský, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 89–101.

Article
Stránský, Zdeněk. Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 175–184.

Article
Speváková, Elena; Stránský, Zdeněk. Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. 105–111.

Article
Stránský, Zdeněk; Švec, Vlastimil. V roli vysokoškolského učitele : pedagogicko-psychologické zamyšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 107–116.

Article
Stránský, Zdeněk. Význam a úloha psychologických služeb v Armádě České republiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 95–103.