Tišliar, Pavol

Name variants:

Tišliar, Pavol (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Tišliar, Pavol. Current possibilities of museology education in Slovakia. Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 1, pp. 13–17.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 68–69.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 38–39.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 10–15.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 2, pp. 42–47.

Article
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 4–14.

Article
Tišliar, Pavol. The relationship between Slovak museums and heritage authorities in the 19th and early 20th centuries. Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 2–15.

Article
Kirsch, Otakar; Tišliar, Pavol. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 2–3.