Vrla, Radim

Name variants:

Vrla, Radim (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích). Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 461–476.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 799–817.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 355–368.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám). Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 557–570.

Article
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 357–376.

Article
Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 435–454.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 425–444.

Article
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 427–439.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 183–194.

Article
Vrla, Radim. Památková péče o torzální architekturu ve Zlínském kraji. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 57–75.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 235–248.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 297–308.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 109–123.

Article
Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Petr, Libor; Chmela, Tomáš; Schenk, Zdeněk; Lukšíková, Hana; Milo, Peter; Vrla, Radim; Odehnal, Petr; Petrůj, Zdeněk; Petrůj, Martin; Kočár, Petr. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 789–817.

Article
Škrabal, Jakub Z.; Škrabalová, Eva; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 711–724.

Article
Schenk, Zdeněk; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 775–793.

Article
Kohoutek, Jiří; Vrla, Radim. Výzkum hradu Nového Světlova. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 171–184.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 477–492.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 67–77.