Výzkum hradu Nového Světlova

Název: Výzkum hradu Nového Světlova
Variantní název:
  • Erforschung der Burg Nový Světlov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 171-184
Rozsah
171-184
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Věnováno významnému bojkovickému badateli Josefu Juračkovi.
Reference
[1] Lamentací žalostivý pláč a toužebné naříkání země Moravské..., 1937, Vyškov.

[2] ZDO: Moravské Zemské desky 1480-1566, Kraj Olomoucký II, ed. F. Matějek, Brno 1948.

[3] DOLINA, K., 1993: Kronika Bojkovic, Bojkovice.

[4] JAŠEK, A., 1991-92: Nástin architektonického vývoje hradu a zámku Nového Světlova. In: Slovácko, roč. XXXIII.-XXXIV., str. 131-149, Uh. Hradiště.

[5] KOHOUTEK, J., 1991: Z dávné minulosti Komně a jejího okolí. In: Komňa J. A. Komenskému. Brno.

[6] KOHOUTEK, J., 1997: Nový Světlov, Přehled výzkumů 1993-1994, Brno.

[7] VERBÍK, A., 1994: Krevní kniha městečka Bojkovic. In: Slovácký svět, str. 89-154, Uh. Hradiště

[8] VRLA, R., 1994: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Nový Světlov. In: Slovácko XXXVI, str. 137—160.

[9] VRLA, R., 1995: Hrad Nový Světlov - příspěvek k ikonografii, VVM, roč. XLVII., sir. 178-181, Brno.

[10] VRLA, R., 1996: Další poznámky ke hradu Novému Světlovu. In Slovácko, roč. XXXVIII., str. 223-224, Uh. Hradiště.

[11] VRLA, R.-KYNCL, T., 1995: Pozdně renesanční trámové stropy na zámku Nový Světlov. In: Zprávy památkové péče č. 10, roč. LV., Praha.

[12] ZATLOUKAL, P., 1986: Historismus - architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku, Olomouc.