Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou

Title: Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou
Variant title:
  • Teacher's error management behavior during whole class interaction
Author: Majcík, Martin
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
136 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 519
ISBN
978-80-280-0126-1
978-80-280-0127-8 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 006512362
Description
  • Kniha se svým tématem zaměřuje na fenomén žákovské chyby, který je úzce spjat se školní výukou a učením. Cílem textu je představit učitelskou práci s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou. V rámci teorie je pozornost věnována zejména aktuálnímu pojetí chyby, tvorbě klimatu pro práci s chybou a roli zpětné vazby v chybové situaci. Prezentován je také vlastní kvalitativní výzkum, jenž popisuje přístup učitelů k žákovským chybám a identifikuje důležité činnosti realizované během výuky. Výsledky výzkumu tak mohou posloužit nejen samotným učitelům k reflexi vlastní práce s žákovskou chybou, ale mohou být rovněž inspirujícím materiálem pro studenty pregraduální přípravy.
  • The book deals with the topic of students' errors, which are considered an important educational phenomenon. The goal of this text is to introduce teacher error management behavior during whole-class interaction. From a theoretical point of view, the book pays attention to the conception of mistakes, error climate, and the role of teacher feedback during error situations. The book also presents qualitative research, that is focused on teachers' approaches to mistakes and activities implemented during handling students' mistakes. The results could be useful not only for teachers to reflect on their work with students' errors but can also be inspiring material for undergraduate students.
License: undefined
Rights holder
Masarykova univerzita
Martin Majcík
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–10
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Chyba ve výukové komunikaci | 11–23
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Kognitivní a afektivní rovina učitelské práce s chybou | 24–46
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Představení realizovaného výzkumu | 47–63
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Přístup učitelů k chybám a identifikované činnnosti v rámci výuky | 64–103
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Rozhodování učitelů v chybové situaci | 104–110
Majcík, Martin
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
7 | Závěr | 111–117
Majcík, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Teacher's error management behavior during whole class interaction : summary | 118–120
Majcík, Martin
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 121–132
Majcík, Martin
PDF
hidden-section Seznamy
Chapter number Title Custom text
Seznamy | 133
Majcík, Martin
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 134–135
Majcík, Martin
PDF