K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů

Název: K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů
Variantní název
Zu den Möglichkeiten des Nutzens der Siegel als eine Quelle für Heraldik am Beispiel der Siegel des mittelalterlichen Adels in Mähren im 15. Jahrhundert und im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts : die Siegel der Adeligen
Autor: Maráz, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. [119]-129
Rozsah
[119]-129
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí