Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
ISSN
1211-6971
Variantní název
Studia paedagogica
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. U, Series paedagogica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2008
Obor
Navazuje:
Studia paedagogica (2009-present)
Popis
Řada pedagogická (řada U) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6971, vycházela v letech 1996-2008 (od r. 1998 také pod názvem Studia paedagogica). Uveřejňovala příspěvky z oblasti vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. Od roku 2009 na periodikum navázal recenzovaný odborný časopis Studia paedagogica, ISSN 1803-7437, který vychází dvakrát ročně.
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 56 edice SPFFBU)
U13
2007 (Ročník 55 edice SPFFBU)
U12
2006 (Ročník 54 edice SPFFBU)
U11
2005 (Ročník 53 edice SPFFBU)
U10
2004 (Ročník 52 edice SPFFBU)
U9
2003 (Ročník 51 edice SPFFBU)
U8
2002 (Ročník 50 edice SPFFBU)
U7
2000-2001 (Ročník 49-50 edice SPFFBU)
1998-1999 (Ročník 47-48 edice SPFFBU)
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
U2
1966 (Ročník 45 edice SPFFBU)
U1