U12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 2007
Ročník: 55
Číslo: U12
Rok vydání
2007
ISSN
1211-6971
ISBN
978-80-210-4472-2
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [9]–12
Hloušková, Lenka
PDF
Rozmanitost výchovy a výchova v rozmanitosti sociálního prostředí – Diversity of education and education in the diversity of social environment
Title Document
Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol : situace v Jihomoravském kraji | [13]–26
Trnková, Kateřina
PDF
Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech | [27]–43
Sekera, Julius
PDF
Organizační klima a organizační kultura jako součást učebního prostředí podniku | [45]–56
Šimberová, Zuzana
PDF
Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska | [57]–65
Trtnik Herlec, Andreja; Klemenčič, Ingrid
PDF
Mimoškolní péče o děti v Evropě | [67]–77
Knotová, Dana
PDF
Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků | [79]–92
Šeďová, Klára
PDF
Osamělosť onkologicky chorých seniorov | [93]–104
Balogová, Beáta
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
Estetická výchova v současné české škole : koncepce paní učitelky Alžběty | [105]–115
Brücknerová, Karla
PDF
Role učitele ve škole Montessori | [117]–126
Korcová, Kateřina
PDF
Vnímanie hodnotenia písomného prejavu študentmi : (akčný výskum) | [127]–135
Sršníková, Daniela
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Hranice ve světě školní třídy | [137]–146
Dvořáková, Magdalena
PDF
Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině | [147]–156
Ergens, Tomáš
PDF
Proměny skautského výchovného systému v historické perspektivě | [157]–165
Nehyba, Jan
PDF
K teoriím a konceptům informační společnosti : dichotomické pojetí | [167]–176
Zukalová, Hana
PDF
Z další činnosti Ústavu pedagogických věd FF MU – Other activities of the Department of educational sciences
Title Document
Mezinárodní spolupráce při inovaci systému vzdělávání učitelů v Uzbekistánu | [177]–179
Pol, Milan; Novotný, Petr
PDF
Informačně-vzdělávací portál pedagogického vysokého školství Uzbecké republiky | [181]–184
Begimkulov, Uzokboy
PDF
Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje | [185]–188
Novotný, Petr; Knotová, Dana
PDF
Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? | [189]–195
Švaříček, Roman; Šeďová, Klára
PDF
Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU | [197]–203
Chaloupková, Lucie; Hloušková, Lenka
PDF
Studentská soutěž o cenu Gustava Adolfa Lindnera | [205]–206
Šeďová, Klára
PDF
Medailon – Profile
Title Document
Životní jubileum docentky Zdenky Veselé | [207]–208
Knotová, Dana
PDF