Новая русистика

Název: Новая русистика
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Variantní název
Новая русистика : международный журнал современной филологической и ареальной русистики
Nová rusistika : mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky
Vydavatel
Česká asociace slavistů
Vydáváno: 2008-dosud
Ústav FF MU
Obor
Popis
Nová rusistika, ISSN 1803-4950 (print), ISSN 2336-4564 (online) je odborný rusistický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti filologické a areálové rusistiky. Vychází dvakrát ročně od r. 2008.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 16)
1 2
2022 (Ročník 15)
1 2
2021 (Ročník 14)
1 2
2020 (Ročník 13)
1 2
2019 (Ročník 12)
1 2
2018 (Ročník 11)
1 2
2017 (Ročník 10)
1 2
2016 (Ročník 9)
1 2
2015 (Ročník 8)
1 2
2014 (Ročník 7)
1 2
2013 (Ročník 6)
2012 (Ročník 5)
2011 (Ročník 4)
1 2
2010 (Ročník 3)
1 2
2009 (Ročník 2)
1 2
2008 (Ročník 1)
1 2