1

Title: Graeco-Latina Brunensia
Rok: 2011
Ročník: 16
Číslo: 1
Rok vydání
2011
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Poznámka
  • Toto číslo časopisu Graeco-Latina Brunensia vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Obsah čísla tvoří upravené příspěvky z mezinárodní konference klasické a byzantské literatury "Literary crossroads", pořádané Ústavem klasických studií FF MU ve dnech 19.–22.9.2011 v Brně.
  • The present issue of Graeco-Latina Brunensia is published under the auspices of the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages (research program MSM 0021622435) at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The issue contains reviewed papers presented at the International Conference on Ancient and Byzantine Literature "Literary Crossroads", organized by the Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk University (19–22 September 2011, Brno).
Title Document
Graeco-Latina Brunensia PDF
Title Document
Podmínky přijímání příspěvků PDF
Title Document
The functioning of epic in Satire I of Juvenal | [3]–13
Franczyk, Agnieszka
PDF
Title Document
Lucretius and the modern interdisciplinary critique of religion | [15]–28
Franek, Juraj
PDF
Title Document
Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft | [29]–39
Kulhánková, Markéta
PDF
Title Document
The division of Lucilius' fragments, a personal opinion of the topic : satire in Lucilius' preserved fragmentary work | [41]–48
Poláková, Mariana
PDF
Title Document
"Is really Syntipas a translation? : the case of The faithful dog" | [49]–59
Redondo, Jordi
PDF
hidden section Taking God seriously
Title Document
Taking God seriously | [61]–75
Senegačnik, Brane
PDF
Title Document
A Byzantine grammar treatise attributed to Theodoros Prodromos | [77]–86
Zagklas, Nikolaos
PDF