Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit

Název: Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit
Zdrojový dokument: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 454-484
Rozsah
454-484
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A