Chvojka, Ondřej

Varianty jmen:

Chvojka, Ondřej (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Analýza movitého nálezového fondu. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 36–112.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Časové zařazení lokalit a definice chronologických etap. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 113–124.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Dějiny jižních Čech v epoše popelnicových polí - kontinuita nebo diskontinuita vývoje?. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 167–168.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Dějiny výzkumu doby popelnicových polí v jižních Čechách. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 10–22.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Geografické vymezení studované oblasti. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 23–35.

Článek
Chvojka, Ondřej; Parma, David. Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 77–88.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Kulturní charakteristika jihočeského regionu. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 169–171.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Literatura. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 173–190.

Článek
Chvojka, Ondřej; Menšík, Petr. Nové nálezy žeber ze starší doby bronzové z jižních Čech. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 95–111.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. [Obrazová příloha - Tab. 1-91]. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 363–453.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Obsah. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 3–5.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Popis nálezů : [příloha na CD]. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 271–356.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Postavení jižních Čech v rámci středoevropských kultur popelnicových polí. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 162–166.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Prameny. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 191.

Článek
John, Jan; Chvojka, Ondřej. Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. 33–41.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. [Přílohy I.-III. na přiloženém CD : úvodní list]. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. .

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Resumé : Ondřej Chvojka. Südböhmen in der Urnenfelderzeit. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 454–484.

Článek
Chvojka, Ondřej. Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku. Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 23–48.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Soupis lokalit a popis nálezových situací : [příloha na CD]. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 192–270.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Soupis nálezů v jednotlivých sbírkách : [příloha na CD]. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 357–362.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Terénní a topografická analýza lokalit a nemovitých objektů. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 125–161.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Úvod : Metoda práce a její cíle. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 7–9.

Kapitola
Chvojka, Ondřej. Závěr. In: Chvojka, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. 2009, s. 172.

Článek
Chvojka, Ondřej. Zemřel prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.. Studia archaeologica Brunensia. 2022, roč. 27, č. 2, s. 125–127.