Ontologie jako gnoseologie

Název: Ontologie jako gnoseologie
Autor: Šmajs, Josef
Zdrojový dokument: Šmajs, Josef. Uvedení do evoluční ontologie : studijní text pro posluchače filosofických oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 22-40
Rozsah
22-40
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence