Srovnávací perspektiva v religionistice

Název: Srovnávací perspektiva v religionistice
Contributor
Kučerová, Lucie (Translator)
Sládek, Ondřej (Translator)
Zdrojový dokument: Paden, William E.. Bádání o posvátnu : náboženství ve spektru interpretací. Kučerová, Lucie (Translator); Sládek, Ondřej (Translator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. [81]-99
Rozsah
[81]-99
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Náboženství jako předmět studia -- Srovnávací proces: souhra podobností a rozdílů -- Typologie: různé druhy náboženství -- Zamyšlení nad komparativním rámcem religionistiky
Rights access
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence