Theory and Practice in English Studies

Název: Theory and Practice in English Studies
ISSN
1805-0859 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2012-dosud
Obor
Popis
Theory and Practice in English Studies (ISSN 1805-0859) je odborný recenzovaný časopis publikující odborné příspěvky z oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Je vydáván Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vychází 2x ročně v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány v angličtině. (Časopis volně navazuje na stejnojmennou řadu konferenčních sborníků, ISSN 1805-0840).
Theory and Practice in English Studies (THEPES), ISSN 1805-0859, is a peer-reviewed scholarly journal, publishing scholarly articles in the fields of English lingugistics, Anglophone literatures and cultural studies, and translation studies. THEPES is published by the Department of English and American Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. THEPES is an online journal, published biannually. Contributions are published in English. (The journal THEPES is a continuation of an eponymous series of conference proceedings published by the Department of English and American Studies, ISSN 1805-0840).
Ročníky, čísla
2022 (Ročník 11)
1
2021 (Ročník 10)
1 2
2020 (Ročník 9)
1-2
2019 (Ročník 8)
1 2
2014 (Ročník 7)
1 2
2013 (Ročník 6)
1 2
2012 (Ročník 5)
1 2