Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly

Název: Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly
Zdrojový dokument: Měšťan, Antonín. Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 34-40
Rozsah
34-40
Typ
Článek
Jazyk
česky
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence