Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu

Název: Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu
Autor: Doruľa, Ján
Zdrojový dokument: Doruľa, Ján. Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Pospíšil, Ivo (editor); Zelenka, Miloš (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 51-53
Rozsah
51-53
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence