Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině

Název: Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 4, s. 58-59
Rozsah
58-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Niševa, Božana. Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci: (na materiálu jazyka médií). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 182 s. Studia philologica Pragensia. ISBN 978-80-246-2239-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.