Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1964, roč. 13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1964, vol. 13, issue F8.

Článek
Medková, Jiřina. Der Mensch und das Milieu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 271–277.

Článek
Cibulka, Josef. Římské kostely, v nichž se na začátku r. 868 konala liturgie slovanská. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 15–17.

Článek
Samek, Bohumil. Příspěvek k dějinám klášterní zahrady v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 183–187.

Článek
Kutalová, J.. Soupis prací univ. prof. dr. Alberta Kutala, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 297–302.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. .

Článek
Stehlík, Miloš. Das Hagenauer-Modelletto in der Moravská galerie (Mährische Galerie) zu Brno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 197–202.

Článek
Pelikán, Oldřich. Konkretheit, Abstraktion und Rationalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 291–296.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 227–240.

Článek
Volavková-Skořepová, Zdeňka. Pozůstalost Františka Tkadlíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 217–225.

Článek
Kusáková-Knozová, Helena. Notizen zur frühsozialen Graphik Peter Dillingers. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 265–270.

Článek
Kropáček, Jiří. Zur Passauer nachgerhaertschen Plastik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 117–124.

Článek
Preiss, Pavel. Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 155–163.

Článek
Hálová-Jahodová, Cecilie. Das historische Geländeprofil der mittelalterlichen Stadt Brünn : (ein Beitrag zur Methodik der Stadtkernforschung). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 137–148.

Článek
Stejskal, Karel, Krása, Josef. Astralvorstellungen in der mittelalterlichen Kunst Böhmens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 61–85.

Článek
Volavka, Vojtěch. K posledním italským příspěvkům do diskuse o manýrismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 149–153.

Článek
Květ, Jan. Martyrologium a Regula S. Benedicti z kláštera Aula Sanctae Mariae na Starém Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 35–41.

Článek
Krsek, Ivo. Zur Bedeutung der Skizzen von F.A. Maulbertsch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 203–208.

Článek
Spielmann, Petr. Dessins, aquarelles, papiers collés et gouaches de Picasso en Tchécoslovaquie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 241–258.

Článek
Sus, Oleg. K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 279–290.

Článek
Teyschlová, Lea. Les travaux d'orfèvrerie sur les montres du 18e et 19e siècle : (quelques notices concernant la collection à la Galerie Morave). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 209–215.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Řecký sarkofág ze sbírek Rudolfa II.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 7–14.

Článek
Bureš, Jaroslav. Bíňa and Vértesszentkereszt : (contribution to the problem of the area of rhineland classicism in Czechoslovakia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 19–26.

Článek
Šíp, Jaromír. Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 165–169.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 189–196.