Michálková, Věra

Varianty jmen:

Michálková, Věra (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Kapitola
Michálková, Věra. K interpretaci nářeční věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 129–135.

Kapitola
Michálková, Věra. K citovosti v nářečí. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 357–363.

Článek
Chloupek, Jan; Michálková, Věra. K interpretaci vět a souvětí v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 77–85.

Článek
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 37–46.

Článek
Michálková, Věra. [Logar, Tine. Slovenska narečja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 186–188.

Článek
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 65–88.

Článek
Michálková, Věra. Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 123–132.

Článek
Michálková, Věra. Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 147–155.

Článek
Chloupek, Jan; Michálková, Věra. Východomoravské typy jmenných vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 53–62.

Článek
Michálková, Věra. Východomoravské věty typu "było vdołky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 105–112.

Článek
Michálková, Věra. Z historie jednoho okrajového typu hanáckých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 77–87.