Přípona -tor v ruštině a češtině

Název: Přípona -tor v ruštině a češtině
Variantní název:
  • Суффикс -тор в русском и чешском языках
    • Suffiks -tor v russkom i češskom jazykach
  • The suffix -tor in Russian and Czech
    • Suffiks -tor v russkom i češskom jazykach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [61]-69
Rozsah
[61]-69
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.