[Мельничук, О.С. Розвиток структури слов'янського речения]

Název: [Мельничук, О.С. Розвиток структури слов'янського речения]
Transliterovaný název
[Mel'nyčuk, O.S. Rozvytok struktury slov'jans'kogo rečenyja]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 237-240
Rozsah
237-240
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Мельничук, О. С. Розвиток структури слов'янського речения. Київ: Видавництво Наукова думка, 1966. 324 s. Академія наук Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Поребні.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Redakce otiskuje tuto recenzi z pozůstalosti zesnulého prof. Jaroslava Bauera. Přestože je recenze nedokončena, pokládá redakce jak posuzované dílo, tak i poznámky J. Bauera za tak závažné, že by s nimi měla být vědecká veřejnost seznámena.
Recenze zůstala torzem; z osobních rozmluv s jejím autorem je však redakci známo, že prof. Bauer hodlal v závěru recenzovanou knihu vysoce ocenit jako jednu z nejvýznamnějších monografií o slovanské syntaxi a přát jejímu autorovi úspěch v další práci na tomto poli.