[Nedomová, Zdeňka. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou]

Název: [Nedomová, Zdeňka. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 362-363
Rozsah
362-363
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Nedomová, Zdeňka. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 147 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity; 159/2006. ISBN 80-7368-164-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.