[Studia etymologica Brunensia 3]

Název: [Studia etymologica Brunensia 3]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 336-339
Rozsah
336-339
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 462 s. ISBN 80–7106–997–3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.