C8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1961
Ročník: 10
Číslo: C8
Rok vydání
1962
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Josefa Macůrka
Ústav FF MU
hidden section Přílohy
Title Document
Přílohy PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Légendes byzantines sur la conversion des Bulgares | [7]–17
Dujčev, Ivan
PDF
Śląsk między Polską, Czechami i Niemcami w X wieku | [18]–28
Maleczyński, Karol
PDF
Poměr středoevropských zemí к církevním reformám a byzantskému světu v 11. století | [29]–52
Székely, György
PDF
Nouvelles recherches concernant les Khazares et leur évolution en Europe centro-orientale | [53]–66
Halevy, Mayer A.
PDF
Výsady města Podolince ve 13. století (z hlediska srovnávacího) | [67]–76
Rejnuš, Miloš
PDF
Tři nejstarší doklady o Vsetíně | [77]–93
Šebánek, Jindřich
PDF
Legenda Beatus Cyrillus | [94]–104
Ludvíkovský, Jaroslav
PDF
Útočiště husitů a jejich střediska v Moldavsku | [105]–120
Giurescu, Const. G.
PDF
Předpisy o stěhování osedlých poddaných v českých zemích a Polsku ve 14. století | [121]–133
Válka, Josef
PDF
Z problematyki genezy reformacji na Śląsku | [134]–141
Maleczyńska, Ewa
PDF
K otázke rusko-ukrajinského osídlenia na východnom Slovensku | [142]–148
Haraksim, Ľudovít
PDF
Účast moravské zemské hotovosti v boji proti Turkům při obraně Bělehradu r. 1521 | [149]–160
Dřímal, Jaroslav
PDF
Češi a Charváti v tureckých válkách 16. století | [161]–173
Jordán, František
PDF
Le code ottoman (kānūnnāme) de Lamia : (contribution à l'étude des sources historiques turques relatives à l'histoire de la Grèce) | [174]–190
Kabrda, Josef
PDF
Zabrání majetku pro opuštění panství podle českých pozemkových knih 16. a 17. století | [191]–204
Procházka, Vladimír
PDF
Trenčínský zlomek paskvilu Povím vám novinu z počátku XVII. století | [205]–219
Hrabák, Josef
PDF
Sprawa listu biskupa wrocławskiego do prymasa polskiego z dnia 14 VIII 1619 | [220]–227
Czapliński, Władysław
PDF
Český obchod na krakovském trhu po Bílé hoře | [228]–250
Hejl, František
PDF
Morava a vztahy mezi evropským Východem a Západem 1626-1627 | [251]–265
Polišenský, Josef
PDF
Slezská otázka na mírovém kongresu vestfálském 1643-1648 | [266]–295
Šindelář, Bedřich
PDF
K triednemu boju poddaných na severovýchodnom poľsko-uherskom pohraničí v druhej polovici 17. a v prvej polovici 18. storočia | [296]–312
Stavrovský, Emilián
PDF
K otázce zbojnictví jako formy třídního boje | [313]–332
Šmerda, Milan
PDF
K otázce prusko-rakouské spolupráce proti hnutí lidových mas ve Slezsku koncem 18. století | [333]–341
Pitronová, Blanka
PDF
Edice Josefa Dobrovského v Jednáních Českého muzea | [342]–347
Vávra, Jaroslav
PDF
Kdo "nasugeroval Evropě mythus o jednotě Slovanstva"? | [348]–361
Wollman, Frank
PDF
Z kosmických legend | [362]–369
Dolanský, Julius
PDF
Bogdan Petriceicu-Hasdeu a "rukopisy" Václava Hanky | [370]–375
Ionescu-Nişcov, Tr.
PDF
Carské řády Čechům roku 1862 : (příspěvek k otázce českého rusofilství) | [376]–396
Čejchan, Václav
PDF
Czołowi przedstawiciele Stańczyków - Józef Szujski a Stanisław Tarnowski - wobec Juliusza Słowackiego | [397]–412
Pelikán, Jarmil
PDF
Česká spolupráce s pracovníky polské revoluční vlády po porážce povstání r. 1864 | [413]–432
Žáček, Václav
PDF
Les éléments progressistes dans l'oeuvre [i.e. l'œuvre] de l'historien roumain Ioan Bogdan | [433]–451
Dan, Mihail
PDF
O charakteru revolučního hnutí a revolucí v jihovýchodní a střední Evropě v letech 1917-1920 | [452]–467
Kolejka, Josef
PDF
Lid československé republiky a desáté výročí Velké říjnové socialistické revoluce | [468]–482
Konečný, Zdeněk
PDF
Diskuse – Дискуссии – Diskussionen
Title Document
Několik poznámek ke studiu mezinárodních vztahů zejména česko-ruských v období kapitalismu | [483]–491
Šťastný, Vladislav
PDF
Výsledky a úkoly studia česko-maďarských vztahů | [492]–508
Pražák, Richard
PDF
Materiály – Сообщения – Materialien
Title Document
Pohyb obyvatelstva v předbělohorské Moravě | [509]–517
Matějek, František
PDF
Dva dopisy z Krakova z počátku XIX. století | [518]–523
Radimský, Jiří
PDF
Dělnické hnutí v Praze na přelomu 60. a 70. let XIX. století a vídeňské dělnické časopisy "Volksstimme" a "Volkswille" | [524]–531
Peša, Václav
PDF
Recense – Рецензии – Besprechungen
Title Document
[Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.-18. století: k dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy] | [532]–534
Šmerda, Milan
PDF
Z nových soupisů rukopisných fondů | 534–536
Flodr, Miroslav
PDF
Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech. | 536–537
Flodr, Miroslav
PDF
[Bauer, Otakar, (ed.); Mrázková, Ludmila, (ed.); Nový, Rostislav (ed.). Soupis archivní literatury v českých zemích 1895-1956] | 537
Flodr, Miroslav
PDF
[Dickmann, Fritz. Der Westfälische Frieden] | 537–539
Šindelář, Bedřich
PDF
[Engelmann, Erika. Zur städtischen Volksbewegung in Südfrankreich: Kommunefreiheit und Gesellschaft: Arles 1200-1250] | 539–541
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique] | 541–543
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Novikov, I.A. Družba narodov SSSR - istočnik mogučestva sovetskogo gosudarstva i jego vooružennych sil] | 543–544
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
[Sečkina, Lidija Petrovna. Trudovoj podvig tadžikskogo naroda v gody Velikoj otěčestvennoj vojny. ; Sečkina, Lidija Petrovna. Ovejannye slavoj (o Gerojach Sovetskogo Sojuza - poslancach Tadž. SSR).] | 544–545
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
[40-letije Azerbajdžanskoj sovetskoj socialističeskoj respubliki] | 545–548
Konečný, Zdeněk
PDF
[Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. I; II] | 548–550
Válka, Josef
PDF
Title Document
Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka | [551]–557
Rejnuš, Miloš
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Bücheraustausch | [558]–568
PDF