C52

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2005
Ročník: 54
Číslo: C52
Rok vydání
2006
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-4192-7
Ústav FF MU
Title Document
Čeští velmoži 10. věku | [5]–13
Kalhous, David
PDF
Title Document
Jarloch a tzv. Ansbert, aneb, Nesmělá návštěva v tvůrčí dílně prvního milevského opata | [15]–25
Smékalová, Anna
PDF
Title Document
Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239) | [27]–55
Bárta, Stanislav
PDF
Title Document
Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus | [57]–71
Bar, Přemysl
PDF
Title Document
Kdy skončilo tatarské jho na Rusi? | [73]–82
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Císař Ferdinand III., Bohdan Chmelnyckyj a podunajská knížectví : neznámá kapitola v dějinách habsbursko-ukrajinských vztahů v padesátých let 17. století | [83]–96
Svoboda, Libor
PDF
Title Document
Pokusy o prosazeni vivente rege v polsko-litevském soustátí na sejmu v roce 1661 | [97]–117
Petlach, Vladimír
PDF
Title Document
České ženy na cestě k volebnímu právu na stránkách ženského tisku | [119]–132
Nečasová, Denisa
PDF
Title Document
Židé a židovská otázka v českých zemích v letech 1945-1948 | [133]–148
Sedlák, Petr
PDF
Title Document
Rudolf Holinka: historik klidného, racionálního úsudku | [149]–169
Boček, Pavel; Hanuš, Jiří
PDF
Title Document
Římskokatolická církev v Československu 1948-1989 : pokus o zachycení vnitřního směřování české církve | [171]–190
Hanuš, Jiří
PDF
Title Document
"Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989 | [191]–225
Štěpánek, Václav
PDF