D38

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1991
Ročník: 40
Číslo: D38
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0339-1
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška
Stati
Title Document
K šedesátinám prof. Miroslava Mikuláška | [6]–10
Pelikán, Jarmil
PDF
Úloha sovětské dramatiky v úsilí Brněnských o politické divadlo | [11]–18
Srna, Zdeněk
PDF
Korelace a proces v literární vědě | [19]–26
Wollman, Slavomír
PDF
Svět textu a text světa : Diltheyův strukturalismus dnes | [27]–35
Střítecký, Jaroslav
PDF
Avantgarda a tradice | [37]–44
Mathauser, Zdeněk
PDF
O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti | [45]–52
Dorovský, Ivan
PDF
Podoby teorie folklóru v díle Jana Mukařovského | [53]–62
Beneš, Bohuslav
PDF
Wykorzystanie narracji oralnej ("gawęda", "hospodská historka") w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze | [63]–72
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
I.S. Turgeněv a narodnické hnutí | [73]–79
Dohnal, Josef
PDF
Ruská válečná próza konce 19. století | [81]–89
Zahrádka, Miroslav
PDF
Majakovskijs Poem "Pjatyj Internacional" : zum Verhältnis von Utopie und Realität | [91]–97
Schaumann, Gerhard
PDF
Tpaгичecкoe в xyдoжecтвeннoм миpe B. Шyкшинa | [99]–107
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Román Andreje Bitova Puškinskij dom | [109]–114
Drozda, Miroslav
PDF
Jevgenij Popov and the stagnation of soviet literature | [115]–121
Porter, Robert
PDF
Psychologické vrstvy v současné sovětské próze | [123]–129
Pospíšil, Ivo
PDF
Problematika tvorby Tobiáše Mouřenína | [131]–139
Kopecký, Milan
PDF
Počátky vratislavské slavistiky | [141]–149
Pelikán, Jarmil
PDF
Karel Sabina a frenetická próza | [151]–157
Fryčer, Jaroslav
PDF
Vítězslav Hálek a ruská literatura | [159]–163
Jeřábek, Dušan
PDF
K českým látkám v moderním rakouském dramatu | [165]–170
Munzar, Jiří
PDF