G36

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1994
Ročník: 43
Číslo: G36
Rok vydání
1995
ISSN
0231-5122
ISBN
80-210-1137-8
Obor