H22

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: H22
Název čísla
Convivium musicum
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0354-5
Poznámka
  • Rudolfu Pečmanovi k 12. 4. 1991
Ústav FF MU
Fotografie
Title Document
Fotografie PDF
hidden section Místo úvodu
Title Document
Místo úvodu | [9]–11
PDF
Stati
Title Document
K prozodii svatováclavských hymnů Jana z Jenštejna | [13]–18
Nechutová, Jana
PDF
Hudebně teoretická a editorská činnost Jana Ámose Komenského ve světle jeho Kancionálu z roku 1659 | [19]–28
Settari, Olga
PDF
Filozofické myšlení v Německu za života J.S. Bacha | [29]–36
Gabriel, Jiří
PDF
Zur Adaptierung nationaler Stile und Schreibarten in der Musik Georg Philipp Telemanns (1681-1767) | [37]–54
Fleischhauer, Günter
PDF
Hudební terminologie ve sbírce Josefa Antonína Seydla (1775-1837) | [55]–60
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš
PDF
"Mensch - Musik - Kunst" als Gegenstand der Futurologie | [61]–68
Fukač, Jiří
PDF
Výběrová bibliografie prací Rudolfa Pečmana
Title Document
Výběrová bibliografie prací Rudolfa Pečmana | [69]–82
Zapletalová, Jaroslava
PDF