Estetická výchova a Československá televize

Název: Estetická výchova a Československá televize
Variantní název:
  • Эстетическое воспитание и Чехословацкое телевидение
    • Èstetičeskoje vospitanije i Čechoslovackoje televidenije
  • Ästhetische Erziehung und das Tschechoslowakische Fernsehen
    • Èstetičeskoje vospitanije i Čechoslovackoje televidenije
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 115-125
Rozsah
115-125
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.