I24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1989
Ročník: 38
Číslo: I24
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0203-4
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Title Document
Všestrannost výchovy ve společnosti | 7–25
Jůva, Vladimír
PDF
Předškolní pedagogika 20. století | 27–52
Monatová, Lili
PDF
K pojetí pracovní výchovy | 53–61
Hřebíček, Libor
PDF
Utváření osobnosti vysokoškolského učitele | 63–79
Řehořková, Marie
PDF
Úloha motivů v profesionální orientaci mládeže | 81–94
Hřebíček, Libor
PDF
Sdělovací prostředky a výchova | 95–114
Jůva, Vladimír; Faberová, Marta
PDF
Estetická výchova a Československá televize | 115–125
Maradová, Ludmila
PDF
Rozhlas a estetická výchova | 127–135
Dolníčková, Dana
PDF
Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase | 137–143
Hřebíček, Libor
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
[Aleksjuk, Anatolij N. a kol. Pedahohika [i.e. Pedahohìka]] | 145–146
Jůva, Vladimír
PDF
[Atanasov, Žečo. Istorija na nravstvenoto vazpitanie] | 146–147
Jůva, Vladimír
PDF
[Jůva, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti] | 147–148
Maradová, Ludmila
PDF