I9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1974
Ročník: 23
Číslo: I9
Rok vydání
1976
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU