Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy

Název: Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy
Variantní název
Трудовое воспитание как составная часть социалистического воспитания
Die Arbeitserziehung als Komponente der sozialistischen Erziehung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. [17]-43
Rozsah
[17]-43
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence