Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí

Název: Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí
Variantní název:
  • A contribution to conceptualization of the content of self-concept
Autor: Macek, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, roč. 39-40, č. I25, s. [63]-70
Rozsah
[63]-70
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Od dob Williama Jamese (1891), který stojí u počátku psychologické analýzy "já", zůstává problematika obsahových a procesuálních aspektů sebepojetí trvale v zájmu jak psychologů osobnosti, tak psychologů sociálních, klinických a v posledních letech zvýšenou měrou i psychologů pedagogických. Výsledek percepce a hodnocení sebe sama - jak by bylo možné zjednodušeně obsah sebepojetí osobnosti vymezit - je produktem sociální interakce člověka. Přitom je velmi důležité, jak člověk svoje vztahy k druhým lidem vnitřně zpracovává, protože právě v tomto kontextu se utváří i jeho vztah k sobě. I když nejde o jediný klíč k pochopení zákonitostí fungování lidské psychiky, je nesporné, že zejména při snaze porozumět vědomé autoregulaci osobnosti mají poznatky od obsahu sebepojetí značnou explanační hodnotu. V našem sdělení si nejprve povšimneme některých podnětných úvah o psychologické analýze obsahů vztahovaných k "já". Na ně pak navážeme vlastním pokusem o výkladový model obsahu sebepojetí osobnosti.