K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů

Název: K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů
Variantní název:
  • Some problems of mental hygiene of university students
    • K nekotorym problemam psichogigieny studentov
  • К некоторым проблемам психогигиены студентов
    • K nekotorym problemam psichogigieny studentov
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. [13]-24
Rozsah
[13]-24
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Chtěl bych v tomto článku upozornit na některé otázky duševní hygieny naší vysokoškolské mládeže. Domnívám se totiž, že se dosud nevěnuje patřičná pozornost ani symptomům duševní nerovnováhy u našich studentů, ani rozboru příčin této nerovnováhy, ani vhodným metodám jejího předcházení. Duševní hygiena je ještě dnes často neprávem považována za snůšku subjektivních, ničím neověřených a také neověřitelných názorů, tvrzení a rad, jež snad sice tu a tam mohou být relativně správné, s vědou však mají jen málo společného. Samozřejmě že z toho plyne také podceňování praktického užitku z poznatků, které tento úsek vědy přináší, a také liknavost, s jakou jsou jeho poznatky aplikovány v praxi.