Míček, Libor

Varianty jmen:

Míček, Libor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30.

Článek
Míček, Libor. [Bernard, Harold W. Mental hygiene for classroom teachers]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 105–106.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. De Meusova úprava Holmesovy-Raheovy škály životních událostí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 59–64.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Dopady stresu na psychiku jedince. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 29–38.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Jak poznám, že jsem ve stresu?. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 14–19.

Článek
Míček, Libor. K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 13–24.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Literatura. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 167–169.

Článek
Míček, Libor. Metody sebepoznání v životě vysokoškolského studenta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 193–209.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Několik slov závěrem. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 162–164.

Článek
Míček, Libor. Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 51–70.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obrana proti akutnímu stresoru. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 101–103.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obsah. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 3–5.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Ozdravení učitelské práce. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 136–141.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Péče o obsahy mysli. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 143–161.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Předmluva. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 7–8.

Článek
Míček, Libor; Hellebrandtová-Váňová, Ludmila. Psychologické problémy předčasných pohlavních styků české mládeže : (z hlediska jejich vazeb k rodinnému životu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, roč. 45, č. P1, s. 49–64.

Článek
Clark, Nancy; Míček, Libor. Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 79–92.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresory doby a jejich dopad na učitele. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 74–99.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresovanost a stavy vědomí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 39–46.

Článek
Kuric, Jozef; Míček, Libor; Slováčková, Sylvie. Stressové faktory v životě vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, roč. 28-29, č. I14-15, s. 141–158.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Teacher and stress : summary. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 165–166.

Kniha
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Úprava životosprávy. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 104–135.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. [Úvodní část kapitoly Základní poznatky o stresu]. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 12–13.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Užitky stresovanosti. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 55–57.

Kapitola
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vliv stresovanosti na tělesné zdraví. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, s. 21–29.