2

Title: Studia paedagogica
Rok: 2009
Ročník: 14
Číslo: 2
Rok vydání
2009
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [7]–9
Pol, Milan
PDF
Teoretické studie – Theoretical studies
Title Document
Co víme o výukovém dialogu? | [11]–28
Šeďová, Klára
PDF
Rituály a skryté kurikulum, alebo, Kam v pedagogike zaradiť rituálne štúdie? : teoretická (a biografická) rekonštrukcia | [29]–40
Kaščák, Ondrej
PDF
Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka | [41]–50
Cimrmannová, Tereza
PDF
Empirické studie – Empirical studies
Title Document
Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní? | [51]–68
Trnková, Kateřina; Chaloupková, Lucie; Knotová, Dana
PDF
Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol | [69]–84
Koťátková, Soňa
PDF
Význam učitelů a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu ve středních školách | [85]–106
Krejčová, Lenka
PDF
Vedení internacionalizace vysokých škol | [107]–130
Janebová, Eva
PDF
Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče | [131]–153
Rabušicová, Milada; Klusáčková, Markéta; Kamanová, Lenka
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou | [155]–170
Janatová, Lucie
PDF
Uplatňovanie ritualizácií vo výučbe anglického jazyka v materských školách | [171]–186
Závodyová, Viera
PDF
Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů | [187]–197
Foffová, Jana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Co víme a co ještě nevíme o učení se dospělých | [199]–203
Sedláček, Martin
PDF
Skryté světy mládeže | [205]–208
Lojdová, Kateřina
PDF
Zprávy – News
Title Document
Mezinárodní konference Educational Change in the Global Context se bude konat v Praze na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě ve dnech 30. srpna – 4. září 2010 | 209
Walterová, Eliška
PDF
Projekt Centra podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV) | 209
Lukas, Josef
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům | 210–211
PDF