Příslovce jako předmět sémantického zkoumání : (zamyšlení nad knihou A.B. Peňkovského Очерки по русской семантике, Изд. "Языки славянской культуры", Москва 2004)

Název: Příslovce jako předmět sémantického zkoumání : (zamyšlení nad knihou A.B. Peňkovského Очерки по русской семантике, Изд. "Языки славянской культуры", Москва 2004)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 44-46
Rozsah
44-46
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pen'kovskij, Aleksandr Borisovič. Očerki po russkoj semantike. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2004. 460 s. Studia philologica. ISBN 5-94457-166-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.